ZAKON I PROPISI O DOBROBITI ŽIVOTINJA- PRIMERI DOBRE PRAKSE

Šta podrazumevaju zakon i propisi o dobrobiti životinja i koje su odgovornosti vlasnika?

Dobrobit životinja je multidisciplinarno pitanje i nije isključivo vezano za veterinare, vlasnike ili donosioce zakona, već je i izuzetno važna društvena tema

Pored toga što su deo biznisa koji će samo u Japanu  prema predviđanjima, dostići 13,2 milijarde dolara u 2022., kućni ljubimci ljudima donose zadovoljstvo i emotivnu satisfakciju. Njihova sigurnost je u rukama vlasnika i garantovana je zakonom.  

U mnogim razvijenim zemljama je generacijama i sistemski razvijana svest o dobrobiti životinja, ali i o njihovom pozitivnom uticaju na ljudsku psihu, zdravlje, i zajednicu uopšte. Kako je ovo u Srbiji na izvestan način još uvek područje u kom društveni okviri obaveza i odgovornosti nisu precizno određeni, dobro je ugledati se na zemlje u kojima se zakoni o dobrobiti zivotinja uspešno sprovode i u praksi. 

Zašto su ovi zakoni važni? 

Pre svega zbog toga što set određenih i jasnih pravila čine srećnim i vlasnike i ljubimce i sve sa kojima oni dolaze u kontakt. Naravno, već samo preuzimanje odgovornosti podrazumeva da vlasnik ta pravila i poštuje, ali su sami zakoni neophodni kako bi ljubimci bili potpuno zaštićeni.

Tako se evropska konvencija za zaštitu životinja bavi kako moralnom obavezom poštovanja svih živih bića i prepoznavanjem blagodeti koju životinje imaju na ljude, tako i uočavanjem svih mogućih problema koji u zajednicama ljudi i životinja mogu nastati. 

Prema istoj konvenciji ljubimac je životinja koja sa ljudima živi isključivo radi zabave i druženja i koju vlasnik nikada ne napušta. 

S tim u vezi zanimljiv je podatak da ljubimac ne može biti poklon za osobu koja nije napunila 16 godina, osim uz saglasnost roditelja. 

U setu ovih zakona predviđena je i edukacija vlasnika, odgajivača, trenera i svih koji na bilo koji način mogu biti odgovorni za dobrobit ljubimaca. 

U Velikoj Britaniji, svako ponašanje kao što je namerno povređivanje, zanemarivanje, naročito ako se odnosi na zdravlje ljubimca, smatra se kršenjem prava ljubimaca i vlasnik je pozvan na odgovornost. Posebnim aktom uređena je zabrana nehumanih hirurških intervencija kao što su kupiranje ušiju i repa, ali i svih aktivnosti koje se odnose na borbe pasa, ili namerno trovanje. Kazne za prekršioce su stroge i kreću se od novčanih do zatvorskih. 

Važan deo zakona odnosi se na odgajivače, kojima je za ovu delatnost potrebna dozvola, a u obavezi su da sa štencima rade na socijalizaciji i da im pored redovne veterinarske nege obezbede i igračke i fizičku aktivnost

Kada je reč o vlasnicima, ali i pet siterima, pravila se najpre tiču kontrole nad ljubimcem, kako na javnim površinama, tako i na privatnim posedima. Ona se ne odnose samo na potencijalne povrede i štetu koje bi ljubimac prouzrokovao, nego i na nečiju procenu da bi ga pas mogao na bilo koji način povrediti. Kazne za odgovorne su visoke, a za psa koji bi zapravo i napao nekoga, nemilosrdne.

Nemačka uživa reputaciju zemlje koja je pet friendly i u kojoj se ljubimcima pruža kraljevski tretman. U isto vreme, zakoni su vrlo strogi. Budući usvojitelji pasa prolaze duge restriktivne procedure kroz koje se utvrđuje njihova podobnost, uslovi za držanje ljubimaca, pa čak i godišnji prihodi. Nakon pozitivnog odgovora, plaća se usvojiteljska taksa. 

Ako planirate život u Nemačkoj ili samo posetu, važno je znati da zakon dozvoljava ulazak sa najvše pet ljubimaca, a spisak potrebne dokumentacije, možete pronaći ovde.

Osim ako se ne radi o vodičima ili usvojenim psima, nemački zakon previđa i godišnji porez za držanje ljubimaca čija se osnovica uvećava u odnosu na broj ljubimaca. 

Istovremeno, za ljubimce je moguće uplatiti i zdravstveno osiguranje koje pokriva gotovo sve intervencije. 

Sve vlasnike će obradovati informacija da je čupavim članovima porodice ulaz dozvoljen na većinu mesta, osim u supermarkete, kao i da mogu da koriste javni prevoz. 

Osim ako nije precizno naznačeno, u parkovima ne moraju biti na povocima, iako neki parkovi imaju posebne delove namenjene isključivo psima. Obaveza vlasnika je da pokupi za svojim ljubimcem. 

Kada su odgovornosti jasno određene i kada smo svesni važnosti naše uloge u životima ljubimaca, poštovanje zakona je prirodan sled događaja. 

Koliki god da su benefiti pet friendly mesta, tolika je i važnost dobrih manira gostiju, kao i stalne edukacije. 

Pet Travel Advisor sertifikacijom pružaoci usluga postavljaju se kao primeri dobre prakse u pet-friendly industriji i definišu jasne i kontrolisane standarde, a njihovim poznavanjem i prihvatanjem vlasnici promovišu rast broja pet-friendly mesta. 

U slučaju da imate bilo kakve nedoumice, tim Pet Travel Advisor daće vam odgovore na njih. 

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja na: info@pettraveladvisor.com ili se priključite zajednici vlasnika ljubimaca i komunicirajte kroz forum ili grupu

 Autor: Marina Stancevic

Related Articles

Responses

Your email address will not be published.